...در صورتی که آدم های شهری را هیچوقت نمی شد شناخت. سال ها با آن ها

 آمد و شد دارد, زیر و روی زندگی آن ها را می داند, آن ها را در وضع های مختلف,

 در دوران های بحرانی آزمایش کرده, با وجود این گاهی می شود که همان آدم در

 مواجه با یک سانحه ی پیش بینی نشده, سر پول, سر زن, سر مقام قیافه ی

 حقیقی خود را نشان می دهد و نقابی را که سال ها داشته برمی دارد و صورت

 خود را بدون صورتک جلوه گر می سازد.


میرزا - بزرگ علوی

+ نوشته شده در یکشنبه ششم فروردین ۱۳۹۱ساعت 14:35 توسط مریم |